23 subat 2020 balik burcu nda yeniay


Merkür geri hareketi ile bütünleşen Balık Burcu’ndaki Yeniay, başarı vadeden Fomalhaut Kraliyet Yıldızı ile kavuşuyor. İdeallerimiz ve hayallerimize dair şans ve fırsatlarla karşılaşabiliriz ancak dikkat etmemiz gereken nokta, ideallerimiz uğruna kendimiz olmaktan ve etrafımızdaki insanları yok sayarak ilerlediğimizde büyük bir mağlubiyetle karşılaşacağımızı bilmek olmalıdır. Hayallerimiz uğruna negatif tavır ve davranışlarda bulunur, hayatımızdaki insanlara zarar verecek, onları üzecek adımlar atarsak ilerleyen süreçte büyük kayıplar verebiliriz.
Kraliyet Yıldızı Fomalhaut’un bizlere vereceği yüksek yaratıcılık, hayal gücü, üretme ve faydalı olma potansiyelini kendimize ve hayatımızdaki insanlara faydalı olacak şekilde kullanmalıyız. Böylece başarı basamaklarını çıkmak için Evren’in bizi desteklediğini göreceğiz.
Yeniay enerjisinin kilidi: “Dürüst ve adil hareket etmek”tir. Ne derece dürüst davranışlar içinde hareket eder ne derece yalın olursak, bir o kadar büyük başarı elde edeceğiz. İyi taraflarımızı zaman içerisinde yitirip kendi özümüzden uzaklaşırsak, kendimizi negatif anlamda değiştirir zarar verici, yıpratıcı, yıkıcı davranışlar geliştirir insanları zor durumda bırakacak sözler sarf edersek sonunda büyük bir yıkımla karşı karşıya kalacağımızı bilmeliyiz.
Hayallerimizdeki Dünya’nın kıyılarına ulaşmak için özümüzden uzaklaşmadan gözü kara bir hırsla kendimize ve yaşamımızdaki insanlara zarar vermeden harekete geçmeliyiz. Evren hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz enerjiyi açığa çıkarıyor. Yeter ki gerçeklikten uzak, bizi sınırsızlığın sonsuzluğunda kendimizi kaybettirecek hayallerin izini takip edenlerden olmayalım!
Amaçladıklarımız gerçekçi, atacağımız adımlar sağlam, davranışlarımız iyicil ve yapıcı olursa Kraliyet Yıldızı Fomalhaut’un enerjisi bizi başarıya götürecektir. Yapmak istediklerimizi elde etmek için fazlasıyla istekli olacağımız bu süreçte çalışmak için daha fazla zamana, daha fazla enerjiye ihtiyaç duyabiliriz. Zaman bize yetmiyormuş ve hatta kimi zaman yetmeyecekmiş gibi gelebilir. Tam o anda zamanımızı doğru kullanamadığımız için eleştiri oklarını kendimize çevirebiliriz. Aslında tek yapmamız gereken, hayat planlarımızı derinlemesine akıl süzgecinden geçirmek, emin olmadığımız konularda adım atmamak ve oldukça temkinli, gerçekçi, iradeli hareket etmek olmalıdır. Bu şekilde atacağımız her adım takdir görmemizi ve başarıya ulaşmamızı sağlayacaktır.
Bizi zorlayan şartlarla karşılaşırsak, içimizdeki potansiyeli açığa çıkarmak için bunun en doğru zaman olduğunu bilmeliyiz. İçinden çıkamadığımız krizleri fırsata dönüştürmek bizim elimizde. Özellikle iş dünyasında çalışma hayatında atacağımız adımlar akılcı olmalı. Mantık süzgecinden geçirerek alacağımız kararları uygulamaya geçirirken her zamankinden çok mücadele etmemiz gerektiğini aklımızda tutmalıyız. Yetkin olduğumuz alanlarda işi kurallarına uygun, adil ve sorumlu olduğumuz kişilerle uyumlu iş birliği içinde hareket etmemiz gerekecek. Bu süreçte karşılaşacağımız stres alanları bize yetkinliğimizi sorgulatabilir. Üstlerimizle görüş ayrılıklarımız olsa dahi iletişimimizi dengeli ve yapıcı şekilde kullanmaya imtina etmeliyiz.
Günlük çalışma saatlerinin değişimi, çalışma koşullarının ağırlaşması ve iş yükünün fazlalaşması bizleri ruhen fazlaca yorabilir. Çok fazla emek vermek ancak bunun karşılığında hem hak edişlerimizi alamadığımızı görmek hem de diğer hayat alanlarında kendimize yeterince zaman ayıramadığımızı idrak etmek hayata olan inancımızı sorgulatabilir. Bu duygu durumu amacımıza ulaşmak için çıktığımız yolda bizi biraz durup dinlenmeye, ya da vaz geçmeye itebilir. Yapabilmek güç ancak imkânsız değil; yılgınlığımızın üstesinden gelip var gücümüzle zorlukları aşabilirsek, gerçekten de bunu yapmayı istersek büyük bir başarı kazanacağımızın inancını yüreğimizde taşımalıyız. Bu inanç bizi varmak istediğimiz yere götürecektir.
Bunun yanında toplumu ilgilendiren konularda bilinçli olmanın ne denli önemli olduğunu bize yeniden hatırlatacak gelişmeler gündeme gelebilir. Eğer bilinç kazandırmak için yapıcı adımlar atılırsa, amaçlanan doğrultuda verilmek istenen mesajlar toplumun her kesimine ulaşacaktır. Toplum da bunları uygulama noktasında elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir.
Yeniay bizlerin iş yaşamında iletişime odaklanacağımızı gösteriyor. Uzun zamandır süre gelen pürüzleri iletişim kurarak çözümlemek adına adımlar atabiliriz. İletişim kaynaklı problemlerle başa çıkamıyorsak meselenin nedenini araştırmaya yönelebiliriz. Kendimizi insan ilişkilerimizde yaşadığımız iletişimsizlikten çekip çıkarma gayreti içine girebiliriz. Var olan iletişimsizlik sürecini de yapıcı anlamda çözmeye gayret gösterebiliriz. Bunu yapmak için kendimizi mecbur hissedebiliriz fakat ilk etapta ne yapacağımızı, nasıl harekete geçeceğimizin kararsızlığıyla yüz yüze gelebiliriz.
Bunun yanında bunu üstlerimiz tarafından da yapmak zorunda bırakılabiliriz. Bu noktada tek taraflı çabaladığımızı görmek öfkelenmemize neden olabilir ancak sakin kalmalıyız. Merkür’ün geri hareketi konuşsak dahi hiçbir şeyin düzelmeyeceği hissini açığa çıkarabilir ve karamsarlığa saplanıp kalmamıza neden olabilir. Yanlış anlamak, yanlış anlaşılmak ve kendimizi ifade etmek anlamında güçlük çekebiliriz.
Bu süreçte başlamış ama tamamlayamamış olduğumuz, boş vermiş, ötelemiş olduğumuz konular çözümlememiz için yeniden karşımıza çıkabilir. Analiz etmeli, yeterince ve detaylı araştırmalı, bildiğimizden emin olarak yavaşça ama kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz.
Mevcut sorunları geleceğe taşımak mı yoksa var olan sorunların kök nedenlerini düşünmek, önemsiz gibi görünen ayrıntıları gözden geçirmeyi deneyip yapıcı çözümler ortaya koymak mı? Meselelerimiz ve olmak istediğimiz gelecekteki “Biz” arasındaki düğümü gölge yanımıza bakarak çözümleyebiliriz. Alt planda bilinçdışımızın kördüğümleri çözümleyemememize neden olan etkilerinin izlerini takip edebilirsek, gölge yanımızdaki aydınlığı görme şansını da elde edeceğiz. Çözümsüzlük kuyusunda beklettiğimiz sağır edici sesler çıkaran meselelerimizi artık oradan çıkarmanın, yüzleşmenin vakti geldi. Söylemek isteyip de söyleyemediklerimizin hazımsızlığını çekiyor ruhumuz.
Yeniay’ın enerjisi çevre, çevre temizliği, hijyen, doğa, beslenme, doğal beslenme gibi konularda birtakım grupları, toplum örgütlerini bir araya getirebilir. Bir araya gelecek toplulukların bu konularda yapıcı yapıcı, yaratıcı, çözüm üretici söylemleri ses getirebilir.
Çalışma hayatımızda şimdiye dek olan işleyiş düzeninde değişikliklerin yapılması, çalışma saatlerinin farklılaşması, çok fazla çalışmak ama çalıştıkça işlerin biteceği yerde daha da fazlalaşması gibi durumlar söz konusu olabilir.


Please Wait