vk

🌟İnsanın içindeki kendisinin dolduramadığı boşluk çevresinin istekleriyle dolar. 🌟16 Ağustos’a kadar devam eden Mars Pluto açısı Astroloji’nin iki kötücül gezegeni arasında gerçekleştiği için olumsuz haliyle şiddet konusunda düşündürürken olumlu haliyle eyleme geçirir. İnsan İnsana neden şiddet uygular? 🌟Psikolojik ve fiziksel olarak görülen şiddet insanın insana uyguladığı, insanın doğaya uyguladığı kısacası insanın kendi sevmediği ve istemediği herşeye uyguladığı bir yönetme ve yönetemiyorsa da yok etme çabası olarak alabiliriz. 🌟Karşısındakini çeşitli hileli tavırlar ve ithamlarla güçsüz muhtaç sorunlu ve hatalı olduğuna inandıran taraf diğerini bu yöntemle yönetir özgüvenini zedeler ve kendine bağımlı hale getirir. 🌟Otoritelerin hepsi karşılarındaki bireyleri tek başlarına değersiz hatalı tehlikeli günahkar olduklarına ve başlarında güçlü bir kontrol mekanizması olmazsa felakate sürükleneceklerine inandırırlar. 🌟Kendinden şüphe duyan insan o yüzden karşı tarafa kayıtsız şartsız güvenir ve güçlü olmakla kötü olmak arasındaki ayrımı yapamaz hale gelir. 🌟Korkularla ve çaresizlikle donatıldığı bireysel hapishanesinden kurtulmak için şiddete başvurmak yerine sorunun merkezine odaklanıp gerçeği göreceği hamleyi yaparak kendi kaderini değiştirebilir insan. 🌟Kendini bilmesi ve içindeki boşluğu tanıması sonucu insan oturduğu yerden kalkar içindeki boşluğu neye ihtiyacı varsa onla doldurur.


Please Wait