balik burcunda dolunay

2 Eylül 2020, saat 08:22’de Balık Burcu’nun 10 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay Dünya genelinde siyasilerin, gıda şirketlerinin, ilaç firmalarının, zirai ilaç firmalarının, birtakım sağlıklı yaşam merkezlerinin, gıda üreticilerinin bize izlettirilen, gündem diye sunulanların ardında sürdürdükleri asıl politikalarını ortaya çıkaran bir enerji barındırıyor. Şimdiye dek insanlar tarafından fark edilmesine izin verilmeyecek şekilde sessiz, ihtiyatlı, kontrollü giden bir şeyin Dolunay enerjisi ile ortaya çıkması ve insanlarda bilinçli farkındalık yaratması söz konusu. Ayrıca geçmişte insanlara büyük vaatler vererek büyük hayallerle başlanmış projelerin fiyasko ile sonuçlanması, bu işe imza atanların gülünç durumlara düşmeleri gibi durumlar da yaşanabilir. 🌕Astroloji’de önemli addettiğimiz köşe evlerin başlangıç noktalarının İstanbul’a göre çıkarılmış haritada Dolunay anında “Sıfır” derecede oluşu da kişisel yaşamımızda, ilişkilerimizde, ortaklıklarımızda, aile yaşantımızda ve kariyer hayatımızda yeni bir döneme başlanmak üzere olunduğunu göstermekte. Dolayısıyla Eylül’ün, insanlar ve yaşamlarına dair köklü değişimlere doğru ilerledikleri yolun önemli bir dönemeci olduğu söylenebilir. Dolunay, toplumdaki ahlak bozukluklarına, dolandırıcılıklara, sahtekarlıklara karşı gözlerimiz kör olmuşçasına bir yaklaşım sergilediğimizi de yeniden fark ettirecektir. Bu süreçte insan sağlığı anlamında madde bağımlılığı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi konuların artışları gözler önüne serilebilir. ♥️🌕📩 Özellikle deniz yoluyla yapılan büyük kaçakçılık girişimlerinin güvenlik görevlilerince durdurulduğuna dair haberler gündeme oturabilir. İklimsel anlamda ise aşırı sıcaklar, ani hava değişimiyle gelen aşırı yağışlar ve buna bağlı olarak sel baskınları, toprak kaymaları neticesinde tarım arazilerinde, seralarda, zirai depolarda ciddi hasarlar meydana gelebilir. 🌕Toprak sahipleri, toprakla uğraşanlar yeni imar ve iskân politikaları ile ilgili yeni prosedürler doğrultusunda hareket etmek mecburiyetinde kalabilirler. Madencilik, maden işçileri ile ilgili yeni kararlar alınması durumunda kalınabilir. İkili ilişkiler anlamında Dolunay koşulsuz sevmek ve onaylanmak için kendimizden ve başkalarından neler beklediğimizi sorgulatacaktır. Bu süreçte duygusal bağların zayıfladığı ilişkiler son bulabilir. 🌕Yeni başlayan birlikteliklerde sevgi bağı oluşturma, oluşturulan sevgiyi büyütme hususunda çiftlerin karşılıklı olarak uyum içerisinde hareket etmeleri, birbirlerini idealize etmeden oldukları halleri ile kabul etmeleri, birbirlerine gerçekçi bir gözle bakmaları, fedakârlık yapılması gerekiyorsa her iki tarafın da özveride bulunması ile ciddi ve sağlam birliktelikler oluşturulabilecektir. Kariyer ve iş yaşamında ise yüksek irade gücü harekete geçirilirse, itidalli davranılır ve odaklanılırsa hedeflenen noktaya büyük bir başarı ile gelinebilecektir. Dolunay enerjisiyle kazanılan farkındalıkla dile getirilen düşünceler, alınacak kararlar ve atılacak adımlar mantık ve zihin gücünün alegorisini oluşturacaktır.🌕♥️


Lütfen Bekleyin