8 haziran 2020 pazartesi

Neyi aradığımızdan çok nerede aradığımız önemlidir…8 Haziran 2020 Pazartesi Ay Oğlak Burcu’nda yolculuğuna devam eder. Gün genelinde Ay’ın Pluto Jüpiter kavuşumuyla kontağı nedeniyle duygularımızı nereye konumlandırabildiğimiz mevzusuna kafa yoruyoruz. ⭕Doluya koysak almıyor boşa koysak dolmuyor misali kendimizi yetersiz hissedecek yeteneklerimizden şüpheye düşürecek konuların içinde bulabiliriz. Mesafeli donuk kapalı bir iletişim içinde depresyon ve melankoli hissetmemiz normaldir. ⭕Çocukluktaki şartlanmalar, Ebeveynlerimizin dayattığı rol ve meslekler gerçek kimliğimizi bulmamızı zorlaştırır. Buradaki rolümüz aslında kim olduğumuzun ya da olmadığımızın açık ve net bir ifadesidir. İçsel gelişmemiz sağlıklı ise dış dünyada da bizim rolümüzü kimse oynayamaz. Yerimizi hiç kimse dolduramaz.⭕ Güvenli ve emniyette olmadığımız duygusuyla çektiğimiz acılar, duygusal yaralar, reddedilme, bastırılma, sevilmeme, kızgınlık ve çaresizlik duygularıyla dolu hissedebiliriz.⭕ Yaşamdan derin bir endişe duyar, yakınlık ve içtenlikten korkarız. Ay’ın Oğlak Burcu’nda olduğu günlerde duygusal olarak hissettiğimiz yoksunluk duygusunu ve duygusal güvenlik ihtiyacını dış dünyaya döndürerek emlak ve mal-mülk almak gibi telafi yollarına saparız. ⭕Çabalamadan, emek sarf etmeden, zorluklara göğüs germeden ne var olabiliriz ne de özgürleşebiliriz. Kendi gücümüzü, yetki ve sorumluğumuzu bir başkasına devrettiğimiz anda büyüyemeyiz.⭕ Kısıtlanmanın amacı her canlının kendi gücünü ortaya koyarak öz güven geliştirmesi, yaşamının sorumluluğunu üstlenmesi, kendi kendine yeterli olmayı becermesi ve sihirli kurtarıcıya bel bağlamamasıdır.


Lütfen Bekleyin